FINANSIELL KALENDER

2021

Delårsrapport Q1 2021 11 maj 2021
Delårsrapport Q2 2021 27 augusti 2021
Delårsrapport Q3 2021 23 november 2021